Jałmużna – ks. Łukasz Łukasik

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Przeżywamy Wielki Post – czas modlitwy, postu i jałmużny. Gdybyśmy mieli w jakiś sposób sklasyfikować te trzy wartości jakie próbujemy wcielić w życie w okresie 40 dni przed zmartwychwstaniem to modlitwa i post są dziełami człowieka, które budują człowieka wewnętrznie, zmierzając na spotkanie z Bogiem. Jałmużna natomiast jest ich wynikiem, ukazaniem dobra, które dzięki spotkaniu z Bogiem, nagromadziło się w człowieku.  Jest testem mojego wnętrza. O ile modlitwa i post, obok otwarcia na Boga, otwierają nas na nasze własne wnętrze i potrzeby, o tyle jałmużna otwiera na potrzeby drugiego człowieka.

read more

Kilka słów o poście – ks. Radosław Ślendak

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Przeżywanie Wielkiego Postu to nawracanie się. Próba zmiany swojego postępowania, odwrócenia się od swoich grzechów, a skierowanie się ku Bogu. Jednak, aby skutecznie podejmować ten wysiłek, koniecznym wydaje się wejście w konkretne praktyki – a są nimi post, modlitwa i jałmużna (Tb 12, 8; Mt 6, 1-18).

Z tych trzech jako przedmiot rozważania podejmijmy zagadnienie postu. W przemianie siebie samego nie chodzi tyle o zewnętrzne czyny, co o przemianę serca. ( por. KKK 1430) W tym właśnie pomaga opanowanie siebie samego i swoich rządz, czy pożądliwości. Chrześcijanie wezwani są do podejmowania takiego wysiłku, w okresie Wielkiego Postu oraz w każdy piątek roku jako szczególny dzień, w którym łączą się z męką Pana Jezusa (por. KKK 1438). Praktykowanie go, ze względów zewnętrznych nie jest postawą właściwą dla chcących pogłębiać swoją relację z Bogiem. Zdecydowanie ważniejszym jest motywacja do postu i jej cel. Można przecież zrobić sobie świetną dietę, która nie będzie miała nic wspólnego z uczynkiem pokutnym. Chcąc zadbać o swoje ja, czy o wizerunek przed ludźmi, nie nawrócimy naszego serca. Czyny więc, muszą mieć odpowiednią motywację (zob. KKK 1755).

read more

Słowo na grudzień

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny, która m.in. przez wystrzeliwane fajerwerki, zabawy taneczne, rozpocznie kolejny rok. Jest to dobra okazja do podsumowania tego roku, wielu słów podziękowań i snucia planów na przyszłość.

Ten czas jest także okazją do rozwijania w sobie i dzielenia się duchowymi darami, które nieśliśmy Matce Bożej w tegorocznej pielgrzymce. Pielgrzymi grupy drugiej z pewnością mają okazję, aby zastanowić się nad darem pojednania. Jest to dar, którym dzielimy się między sobą, kiedy wspólnie zasiadamy do stołu wigilijnego w Święta Bożego Narodzenia, łamiemy się opłatkiem na różnych spotkaniach z naszymi bliskimi, czy śpiewamy kolędy. 1 stycznia przypominamy sobie o tym darze, kiedy nie tylko składamy sobie życzenia noworoczne, ale obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Wydaje się, że temat pojednania ściśle łączy się z pokojem.

read more

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – słowo na listopad

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Miej miłosierdzie dla człowieka – ks. Patryk Nachaczewski

Jako kapłan, ale też bardziej jako chrześcijanina, odczuwam wielką wdzięczność wobec Pana Boga za to, że całkiem niedawno mogliśmy przeżywać jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Mieliśmy okazję na nowo odkrywać piękno Miłosierdzia Boga, o którym tak wiele mówił św. Jan Paweł II – nasz Rodak. Jednak wydaje się, że na pierwszy plan w rozważaniach nt. miłosierdzia, które były podejmowane w owym Roku Świętym, wysuwały się zagadnienia związane z praktykowaniem miłosierdzia wobec bliźnich. Stąd też zachęta, by czynić miłosierdzie, realizując to, co zapisano w tzw. liście uczynków miłosiernych względem ciała i duszy. Mówiąc wprost: człowiek wierzący musi być miłosierny – zawsze i wszędzie, wobec każdego człowieka bez wyjątku. Taka postawa stanowi istotę chrześcijaństwa.

read more