Archiwum miesięczne: Luty 2018

Jałmużna – ks. Łukasz Łukasik

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Przeżywamy Wielki Post – czas modlitwy, postu i jałmużny. Gdybyśmy mieli w jakiś sposób sklasyfikować te trzy wartości jakie próbujemy wcielić w życie w okresie 40 dni przed zmartwychwstaniem to modlitwa i post są dziełami człowieka, które budują człowieka wewnętrznie, zmierzając na spotkanie z Bogiem. Jałmużna natomiast jest ich wynikiem, ukazaniem dobra, które dzięki spotkaniu z Bogiem, nagromadziło się w człowieku.  Jest testem mojego wnętrza. O ile modlitwa i post, obok otwarcia na Boga, otwierają nas na nasze własne wnętrze i potrzeby, o tyle jałmużna otwiera na potrzeby drugiego człowieka.

read more

Kilka słów o poście – ks. Radosław Ślendak

Opublikowany: Autor: ks. Jan Markowski

Przeżywanie Wielkiego Postu to nawracanie się. Próba zmiany swojego postępowania, odwrócenia się od swoich grzechów, a skierowanie się ku Bogu. Jednak, aby skutecznie podejmować ten wysiłek, koniecznym wydaje się wejście w konkretne praktyki – a są nimi post, modlitwa i jałmużna (Tb 12, 8; Mt 6, 1-18).

Z tych trzech jako przedmiot rozważania podejmijmy zagadnienie postu. W przemianie siebie samego nie chodzi tyle o zewnętrzne czyny, co o przemianę serca. ( por. KKK 1430) W tym właśnie pomaga opanowanie siebie samego i swoich rządz, czy pożądliwości. Chrześcijanie wezwani są do podejmowania takiego wysiłku, w okresie Wielkiego Postu oraz w każdy piątek roku jako szczególny dzień, w którym łączą się z męką Pana Jezusa (por. KKK 1438). Praktykowanie go, ze względów zewnętrznych nie jest postawą właściwą dla chcących pogłębiać swoją relację z Bogiem. Zdecydowanie ważniejszym jest motywacja do postu i jej cel. Można przecież zrobić sobie świetną dietę, która nie będzie miała nic wspólnego z uczynkiem pokutnym. Chcąc zadbać o swoje ja, czy o wizerunek przed ludźmi, nie nawrócimy naszego serca. Czyny więc, muszą mieć odpowiednią motywację (zob. KKK 1755).

read more